ONG VÀNG - MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG

Sudo Ecommerce Tác giả Sudo Ecommerce 27/10/2023 2 phút đọc

ONG VÀNG - MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG

--------------------oOo-------------------- 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, là thắng lợi vĩ đại mở ra bước ngoặt lịch sử, chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến, kết thúc hơn hơn 80 năm dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít... Và Việt Nam trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ.

image(200)

Mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Ong Vàng cùng tinh thần lịch sử bất diệt sẽ luôn luôn cổ vũ, động viên, vững tin và sáng suốt vượt qua những khó khăn, thử thách trong công cuộc chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
 

Sudo Ecommerce
Tác giả Sudo Ecommerce Admin
Bài viết trước ONG VÀNG HÂN HẠNH ĐỒNG HÀNH CÙNG MARATHON LEGO 2023

ONG VÀNG HÂN HẠNH ĐỒNG HÀNH CÙNG MARATHON LEGO 2023

Bài viết tiếp theo

Ong Vàng - 15 năm hành trình vững bước trong ngành vật liệu xây dựng

Ong Vàng - 15 năm hành trình vững bước trong ngành vật liệu xây dựng
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo