CHÀO MỪNG BAN CỔ ĐÔNG

Sudo Ecommerce Tác giả Sudo Ecommerce 27/10/2023 1 phút đọc

011fe0156127a379fa36
Từ ngày 24 - 30/07/2022, Ban Cổ Đông sẽ về thăm và tham dự Đại Hội Ban Cổ Đông Công Ty, nhầm đánh giá tình hình và đặt ra định hướng tiêu chí cho toàn công ty năm 2022 - 2023.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
✉️ Email:
? Website: 
#ongvang #vtxd #doitacvang

Sudo Ecommerce
Tác giả Sudo Ecommerce Admin
Bài viết trước ⛱ Ong Vàng Du Lịch Hè 2022⛱

⛱ Ong Vàng Du Lịch Hè 2022⛱

Bài viết tiếp theo

Ong Vàng - 15 năm hành trình vững bước trong ngành vật liệu xây dựng

Ong Vàng - 15 năm hành trình vững bước trong ngành vật liệu xây dựng
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo