Khuyến mại gạch men Ý Mỹ cuối năm 2017

GẠCH MEN Ý MỸ CUỐI NĂM 2017

Kính gửi : Quý Khách hàng

            Công ty Ong Vàng thông báo chương trình khuyến mại “ GẠCH MEN Ý MỸ CUỐI NĂM 2017 “ đến Qúy Khách hàng nội dụng như sau :

  Sản phẩm khuyến mãi gạch men ý mỹ :

  Gạch 30*45 loại A : Mua 28 thùng tặng 01 thùng.
    Áp dụng với số lượng trên tại kho Ý mỹ nhà máy và kho Ý Mỹ thành phố. Không áp dụng cho hàng ở kho Ong Vàng.

  Gạch 30*60 loại A : Mua 32 thùng tặng 01 thùng.
     Áp dụng với số lượng trên tại tất cả các kho ( bao gồm Kho Ý mỹ nhà máy,  kho Ý Mỹ thành phố và kho Ong Vàng)

  Thời gian chương trình: từ 06/11/2017 đến 31/01/2018.

  Áp dụng cho tất cả các cửa hàng.

  Chương trình này thay thế các chương trình khuyến mãi men trước tháng 11/2017.

Lưu ý:

          - Chương trình áp dụng cho đơn giá thường, không áp dụng cho đơn giá dự án.

          - Không áp dụng cho số lượng đổi trả.

          - Không áp dụng cho hàng sale, hàng loại 2, loại 3

Kính chúc Quý Khách hàng kinh doanh thành đạt !

                                                                                                       GIÁM ĐỐC
 

                                                                                                TRẦN THỊ KIM LOAN


Khuyến mại gạch men Ý Mỹ cuối năm 2017
Ý kiến về giao diện