Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ong Vàng

    💞️🎉Thay mặt BGĐ công ty trân trọng cám ơn tất cả các anh chị em hiện đang công tác hoặc đã nghỉ việc tại công ty vì những đóng góp của tất cả các bạn tạo nên một Ong Vàng với nhiều kinh nghiệm về thành bại trong ngành hàng vật liệu xây dựng hiện nay.

🌟💫BGĐ rất mong tất cả các bạn minh định đúng sai theo nội qui công ty và đạo sống đạo nghề để có sức mạnh tự chủ đủ để cho công ty chúng ta ngày càng phát triển.
🤝Một lần nữa BGĐ trân trọng mọi sai lầm và thành công mà cá nhân mỗi chúng ta trải nghiệm tại Ong Vàng.
  Mong được cơ hội cùng các bạn sánh tiếp các trải nghiệm thành bại trong 10 năm kế và về hưu cùng nhau khi Ong Vàng ở đỉnh cao tập một của lợi nhuận và thương hiệu ngành

💖️🏆Tự hào đồng hành cùng các đồng nghiệp.🏆💖️

GĐ Điều Hành
Trần Thị Kim Loan

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ong Vàng
Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ong Vàng
Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ong Vàng
Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ong Vàng
Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ong Vàng
Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ong Vàng
Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ong Vàng

 

ONG VÀNG

Ý kiến về giao diện